Pozvánka na výstavu v Břeclavi

Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo pro rok 2014 jako hlavní výstavní projekt rozsáhlou výstavu, ve které představí jednoho z nejoriginálnějších českých výtvarníků a ilustrátorů 20. století. Svět Josefa Lady se stal pro následující generace ideální českou krajinou, světem harmonie, životních jistot a pozitivních hodnot. Prostředky, jež přitom používal, jsou zcela jednoduché: Výrazná obrysová linka, neiluzivní prostor, barvy v základních tónech palety a předměty zobrazené jednoduchým znakem – to jsou výtvarné principy příznačné pro kresby dětí a pro lidové obrázky na skle, ale také pro tvorbu moderních malířů v prvních desetiletích dvacátého století, jako byli Picasso či Matisse. Málokterý představitel českého modernismu svým dílem našel tak spontánní a širokou odezvu u odborného i laického publika. A na málokterou výstavu moderního umění stojí dlouhé fronty malých i velkých návštěvníků, tak jako u výstav Josefa Lady. Poslední jeho souborná retrospektivní výstava se uskutečnila v roce 1998 v prostorách jízdárny Pražského hradu.
Od 28. května do 14. září 2014 budou mít návštěvníci břeclavského muzea možnost obdivovat více než 150 Ladových děl ze všech jeho tvůrčích období. Základ budou tvořit nejznámější díla z tzv. volné tvorby – postavy vodníků, rusalek, malebná vesnická krajina kolem rodných Hrusic, lidové zvyky či děti při venkovských zábavách. Volná tvorba bude doplněna ranými kresbami Josefa Lady pro různé časopisy ještě v letech před první světovou válkou a další podstatná část výstavy bude patřit nejznámějším Ladovým dětským ilustracím. Ať jsou to již ilustrace k českým pohádkám (Nezbedné pohádky, Erbenovy pohádky, Bubáci a Hastrmani), říkadlům, školní abecedě či slavnému kocouru Mikešovi. Lada byl nejen geniální, ale i nesmírně pracovitý kreslíř, a svou osobitým výtvarným rukopisem poznamenal řadu výtvarných oblastí. Proslavil se především jako ilustrátor Haškova Švejka, zásadním způsobem zasáhl i do moderní české karikatury a věnoval se i jak plakátu, tak i překvapivě reklamní tvorbě. To vše nebude chybět na břeclavské výstavě, na které se svými zápůjčkami podílí soukromí sběratelé i naše přední muzejní a galerijní instituce.
Pro malé návštěvníky bude připraven interaktivní koutek s Ladovými postavičkami, knížkami, pohádkami a dalšími aktivitami. Pro školní kolektivy je rozšířena návštěvnická doba a slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 27. května v 17 hodin za účasti umělcova vnuka, pana Josefa Lady. K výstavě byla vyhlášena i velká doprovodná soutěž. Přijměte pozvání na autentický zážitek se špičkovým českým uměním 20. století.

PhDr. Alena Káňová
ředitelka
Městského muzea a galerie Břeclav

josef-lada-vyber-z-dila

Článek publikován 16. 5. 2014 (Friday) v 15:15 v rubrice Exhibitions.


Menu