Dílo

Málokterý náš malíř, ilustrátor, karikaturista i spisovatel se může pochlubit tak rozsáhlým dílem jako Josef Lada, přičemž drtivá většina jeho díla vykazuje mimořádnou kvalitu. A kvantita – zde míněno v nejlepším slova smyslu, mu nebyla nikdy na obtíž.

Jako malíř samouk, nepočítejme zde krátkou dobu, kterou strávil na umělecko – průmyslové škole, se vypracoval mezi naše nejuznávanější umělce a pokud kdy nějaký kritik o tomto zapochyboval, dnes už snad nepochybuje. Byl umělcem vskutku národním, i-když toto spojení už v dnešní době není tak populární, a jeho oblíbenost a vážnost mezi lidmi ve věku od 3 do 99 let, jak se říká, je již po mnoho desítek let trvalá. Počet jeho obrazů, tzv. volné tvorby, dnes už nikdo nespočítá, léta uváděný počet 400 děl nyní revidujeme na číslo vyšší než 600 a každým rokem můžeme i kvůli nově objevené variantě jeho díla přidat další položku. Daleko rozsáhlejší je jeho práce ilustrátorská. Udávané číslo 15000 děl můžeme považovat za velmi přibližné, bohužel ani v tomto případě počet jeho barevných a černobílých ilustrací v knihách pro děti i dospělé, v novinách či časopisech, těžko snese přesnější odhad. Podstatnou část života prožil jako karikaturista, jeho humorné či politické kresby, kterým je dnes okolo 100 let jsou často aktuální i v dnešní poněkud jiné době. Můžeme ho považovat i za zakladatele naší komiksové tvorby. Značnou část díla tvoří i ilustrace pro tzv. dospělé, z nichž můžeme uvést celosvětově úspěšné kresby k dílu Jaroslava Haška, a to zvláště ke knize Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Spojením textu a ilustrací vzniklo geniální dílo dodnes vycházející po celém světě. Neztratil se ani jako spisovatel, svým životem a dílem nás provedl v knize Kronika mého života a jedny z nejlepších českých pohádek sám vytvořil v knihách O kocouru Mikešovi, O chytré kmotře lišce či O bubácích a hastrmanech. Své umění ilustrátora mnohokráte předvedl nejen ve svých knihách, ale i v dílech pro jiné autory, kdo by neznal jeho kresby pro Jiřího Horáka, Jana Drdu, K. J. Erbena, Boženu Němcovou a mnoho dalších. Jeho ilustrace pro děti můžeme právem považovat za jeden z vrcholů jeho díla a vůbec celé naší dětské ilustrátorské školy.

 

V roce 2022 jsme oslavili 135 let od jeho narození a 65 let od jeho úmrtí, celou tuto dlouhou dobu je tu Josef Lada a jeho unikátní dílo s námi. Kupujeme nová a nová vydání jeho knížek, věšíme si na zdi jeho kalendáře, posíláme i v dnešní přetechnizované době jeho vánoční pohlednice, sledujeme pohádky a večerníčky dle jeho příběhů a hlavně navštěvujeme výstavy jeho obrazů a ilustrací, které svou jedinečností zasáhly celé generace včetně naší  a každý návštěvník si v duchu uvědomuje tu radost a nádheru, kterou nám tento skromný chlapec z malé vesničky Hrusice zanechal ve svém celoživotním díle.

Nejvýznamnější knižní tituly a počet jejich vydání

1911 – Moje abeceda – vydáno 23x

1917 – Ladův veselý přírodopis (F. Hrubín) – 11x + 4x jako omalovánky

1924 – Kniha pohádek (J. Š. Kubín) – 8x

1934 – 36 – Mikeš (původně ve 4 dílech) – 14x + 4x jako omalovánky

1937 – O chytré kmotře lišce – 13x + 4x jako omalovánky

1937 – Vzpomínky z dětství – 8x

1939 – Bubáci a hastrmani – 19x + 7x jako omalovánky

1940 – Český Honza (J. Horák) – 16x

1941 – Ku!-Ku! – 9x

1942 – Kronika mého života – 8x

1946 – Nezbedné pohádky – 10x + 3x jako omalovánky

1952 – Josef Lada dětem – 13x

1955 – Říkadla – 17x

1958 – České pohádky (J. Drda) – 12x

1958 – Zvířátka leporelo – 10x

1962 – Omalovánky – 11x

1963 – Veselé obrázky leporelo – 9x

1972 – Zvířátka jedou – 8x

1974 – Rozpustilá zvířátka – 12x

1979 – U potoka za stodolou – 10x

1983 – Pohádky (K. J. Erben, B. Němcová) – 6x (+ samostatná vydání Erbena, nebo Němcové)Menu