Sedmičky Josefa Lady TZ

Výstava „Sedmičky Josefa Lady“ se koná v Galerii Tančící dům od 15. listopadu 2017 do 1. dubna 2018.

Galerie Tančící dům společně s rodinou Josefa Lady připravuje k 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí tohoto významného českého umělce výstavu s názvem Sedmičky Josefa Lady. Výstava přinese obsáhlý vhled do malířovy tvorby i osobního života. Ve čtyřech patrech Tančícího domu bude vystaveno na 400 děl, některá z nich poprvé od roku 1957. Expozice zobrazí nejznámější Ladovy obrazy, ilustrace, dětskou tvorbu, interaktivní exponáty i umělcovy osobní věci. Výstava Sedmičky Josefa Lady je největší přehlídkou Ladovy tvorby v Praze za posledních deset let.
V prvním patře a druhém podzemním podlaží Tančícího domu budou k vidění Ladovy obrazy. První podzemní podlaží představí tvorbu pro děti včetně dětské ilustrace, promítání pohádek a řady interaktivních exponátů. V přízemí galerie budou vystaveny osobní věci Josefa Lady včetně jeho pracovny a rodokmenu. Expozice představí i méně známou tvorbu Josefa Lady, především z oblasti karikatury a ilustrace.
Kurátory výstavy jsou Lev Pavluch, Jana Sommerová, Jindřich Ulrich a Josef Lada, vnuk malíře Josefa Lady.

Otevírací doba galerie je denně od 9 do 20 hodin.

Vstupné:
Plné vstupné 190 Kč
Studenti do 26 let a důchodci 110 Kč
Děti od 3 do 15 let 60 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 390 Kč
Školní skupiny nad 20 osob 50 Kč za osobu
Držitelé ZTP průkazu a děti do 3 let zdarma
-

The „Sedmičky Josefa Lady“ exhibition, so-called because the year of his birth, death and this exhibition all end in “7”, takes place at the Dancing House Gallery from 15 November 2017 until 1 April 2018.
The Dancing House Gallery, together with Josef Lada’s family, has prepared an exhibition entitled Sedmičky Josefa Lady, to commemorate the 130 birthday anniversary of Josef Lada, a major Czech artist, as well as the 60th anniversary of the date he died. The exhibition will bring extensive insight into the artist’s work and personal life. 400 works will be displayed on the four floors of the Dancing House, some of them for the first time since 1957. On display will be the best known paintings by Lada, his illustrations, his work for children, interactive exhibits, and personal belongings. Sedmičky Josefa Lady is the most extensive overview of Lada’s work in Prague in a decade.
Lada’s paintings will hang on the first and second floors of the Dancing House. The first underground floor will present his work for children, including illustrations for children’s books. Fairy-tales will be shown, and a range of interactive exhibits will be on display there, as well. On the ground floor, the personal belongings of Lada will be available, including the furniture from his study, and his family tree. The exhibition will present Lada’s less known work, as well, particularly his caricatures and illustrations.
The exhibition curators are Lev Pavluch, Jana Sommerová, Jindřich Ulrich, and Josef Lada, the painter’s grandson.

The gallery is open daily from 9 am until 8 pm.

Entrance fee:
Full entrance fee CZK 190
Students up to 26 years of age and pensioners CZK 110
Children from 3 to 15 years of age CZK 60
Family entrance fee (2 adults + 2 children up to 15 years of age) CZK 390
School groups exceeding 20 persons CZK 50 per person
Holders of ZTP (ID cards of persons with disabilities) and children up to 3 years of age) free of charge

Článek publikován 10. 10. 2017 (Úterý) v 15:56 v rubrice Média, Plánované akce, Výstavy.


Menu