Naše činnost

Během let našeho působení jsme se zúčastnili několika společensko-kulturních a charitativních akcí a to zejména v pozici přímého sponzora, dodáním věcných cen do soutěží, odměny pro návštěvníky či pouhou reklamou pro zviditelnění konkrétní akce.

Byly to například: “ Velikonoce s Josefem Ladou v FN Motol“, „Závěr Školního roku na Praze 1“, „Pochod na podporu léčby hemofílie“, „Prague Balfolk festival“ a nebo „Střešovický festival“.

Více o některých akcích zde:

Velikonoce ve FN Motol

Závěr školního roku na Praze 1

Střešovický festival 2017

Klokánek HostiviceMenu